Katalikų radijo

Mažoji studija

1,2% pajamų mokesčio

Brangūs „Mažosios studijos“

klausytojai ir bičiuliai,

 

Jau beveik tris dešimtmečius esame kartu. Ir jums, klausytojams, ir mums, laidų rengėjams, „Mažoji studija“ tapo neatskiriama ir prasminga kasdienybės dalimi. Drauge mokėmės ir augome, dalijomės atradimais ir džiaugsmais, o kartais rūpesčiais bei nerimu. Mums gera darbuotis, nes žinome, kad esame reikalingi. „Mažosios studijos“ pastovumas ir gyvastingumas yra unikalus dalykas mūsų katalikiškos žiniasklaidos panoramoje. Taip ir norime toliau svariai ir neįkyriai byloti jums apie didelius bei mažus Dievo darbus žmogaus labui.

 

Gyvename iš malonės. Krikščioniškojo solidarumo dvasioje mus daug metų remia dosnieji vokiečių katalikai. Jau kuris laikas sulaukiame ir reguliarios mūsiškio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pagalbos savo kultūrinėms laidoms. O taip pat esate jūs, žinomi ir nežinomi mūsų rėmėjai ir palaikytojai, besidalijantys kitąsyk labai kukliais savo ištekliais. Visa tai leido mums atlaikyti praėjusius sunkumų metus, susidoroti su išaugusiais mokesčių tarifais, nesumažinti laidų skaičiaus ir neatleisti bendradarbių.

 

Nuoširdžausiai dėkojame už tą neįkainojamą pagalbą, kuri ne tik padeda mums išlikti, bet taip pat liudija, kad evangelinė solidarumo dvasia gali būti stipresnė už bet kokias ekonomines negandas.

 

Ir toliau „Mažoji studija“ gyvuos tik iš malonės. Būsime priklausomi nuo jūsų maldų ir geros širdies.

 

Iki gegužės 1-osios dirbantys Lietuvos gyventojai vėl gali 1,2% savo pajamų mokesčio pervesti nepelno organizacijoms. Tai viena iš galimybių jums be papildomų išlaidų paremti mūsų darbus. Tie, kurie nori ir įstengia mus sušelpti asmenine auka, gali pervesti ją į „Mažosios studijos“ banko sąskaitą, atsiųsti pinigine perlaida ar atnešti į mūsų redakciją Vilniuje, Pilies gatvė 4.

 

 

Su pagarba ir dėkingumu,

kun. Julius Sasnauskas,

„Mažosios studijos“ direktorius

 

 

 

Kaip pervesti 1,2% pajamų mokesčio?

 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 v.2 versija):

 

    Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: deklaravimas.vmi.lt

 

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 

    Gavėjo tipas

E1 laukelis formoje – 2

 

    Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

E2 laukelis formoje – 223169310

 

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

 

Dėkojame visiems,
kurie apsisprendė paremti „Mažąją studiją“

 

Viešoji įstaiga Katalikų radijo „Mažoji studija“

Įmonės kodas: 223169310

 

sąskaitos Nr. LT407044060001106245

SEB Bankas, kodas 70440

Adresas Pilies g. 4, Vilnius

© 1995-2020 Katalikų radijo „Mažoji studija“